Πληρωμή

 • Μπορεί να σας ζητηθεί μια προκαταβολή όταν κάνετε κράτηση.
 • Δεν είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα για την ενοικίαση.
 • Τρόποι πληρωμής για το κόστος είναι η χρεωστική ή πστωτική κάρτα,τραπεζικό έμβασμα και πηρωμή με μετρητά.

Προϋποθέσεις Άδειας Οδήγησης

 • Απαιτείται κατοχή πλήρους Ευρωπαϊκής Άδειας οδήγησης.
 • Γινεται δεκτή και η κατοχή Διεθνούς Άδειας οδήγησης.
 • Η ελάχιστη ηλικία οδηγού για την ενοικίαση οχήματος είναι 23* ετών και μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
 • Η μέγιστη ηλικία είναι τα 72* έτη.
 • Η άδεια οδήγησης των οδηγών πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ενοικίαση, και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ώρα ενοικίασης και μέχρι της αποπεράτωσης της.
 • Οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους κατά την ενοικίαση.

Περιλαμβάνονται στο κόστος κράτησης

 • Επιτρεπόμενα Χιλιόμετρα

Το όχημα παρέχεται με απεριόριστα χιλιόμετρα εκτός από ενοικιάσεις μέχρι 2 ημέρες.

 • Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου

Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου (Αστική Ευθύνη) παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

 • Οδική Βοήθεια

Παρέχεται 24ώρη Οδική Βοήθεια.

 • Φόροι & Τοπικές Επιβαρύνσεις

Η κράτηση σας περιλαμβάνει όλους τους φόρους καθώς και χρεώσεις παράδοσης σε προνομιακές τοποθεσίες.

Ασφάλιση

 • Αστική ευθύνη για:

A. Σωματικές βλάβες τρίτων

B. Υλικές ζημιές επί τρίτων

Γ. Πυρός

Δ. Οδική βοήθεια

E. Νομική προστασία

 • Σημείωση: Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί στο όχημα της YassouRent από υπαιτιότητα/αμέλεια του ενοικιαστή, ευθύνεται ο ενοικιαστής μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά το χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Απαλλαγής Ευθύνης (CDW – FDW – WUG) με ποσό απαλλαγής

 • Περιλαμβάνεται η CDW στο κόστος ενοικίασης. Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), στην μέγιστη χρέωση των 800€ για τα αυτοκίνητα και 1500€ για τα 9θέσια. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του με την προσθήκη της FDW σε 0€ απαλλαγή ,με την καταβολή του ποσού 8€ ανά ημέρα για τα αυτοκίνητα και 15€ για τα 9θέσια. Τέλος, η YassouRent παρέχει ασφάλιση WUG η οποία καλύπτει ζημιές σε τροχούς, ελαστικά, γυαλιά ή ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου καταβάλλοντας το ημερήσιο ποσό € 4 για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων Η παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
 • Εξαιρέσεις από CDW – FDW – WUG Ανεξάρτητα αν ο ενοικιαστής έχει αποδεχτεί την CDW, η Alexrentals δεν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωμένη να αντικαταστήσει σκασμένο – τρυπημένο ελαστικό ή ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (ραδιόφωνο, CD/mp3 player, κ.λ.π.). Η Alexrentals δεν θα επιστρέψει χρήματα για οποιοδήποτε κόστος αφορά χρήση τηλεφώνου, ταξί, ή διαμονή σε ξενοδοχείο. Η YassouRent δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών / ναρκωτικών ουσιών, προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή ή για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια και σε παράβαση του Κ.Ο.Κ. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιων αξιώσεων. Οποιαδήποτε μη αναφερθείσα ζημιά ή ατύχημα στο όχημα μπορεί να εκληφθεί ως αμέλεια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση του πελάτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να καλέσετε την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό άμεσα, στη συνέχεια να καταθέσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς μαζί με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο στην εταιρεία ενοικίασης.

Ασφάλεια Κλοπής (TP)

Περιλαμβάνεται στο κόστος ενοικίασης. Σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς,πρέπει να καλέσετε την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό άμεσα, στη συνέχεια να καταθέσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς μαζί με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο και τα κλειδιά του οχήματος στην εταιρεία ενοικίασης. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν σας απαλλάσσει σε περίπτωση μερικής κλοπής ή ζημιών που προκλήθηκαν από απόπειρα κλοπής (ισχύει το ποσό απαλλαγής ευθύνης). Η κάλυψη της Ασφάλισης Κλοπής δεν ισχύει πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας ενοικίασης. Καμία ασφάλεια δεν καλύπτει κλοπή προσωπικών αντικειμένων εντός και εκτός του αυτοκινήτου.

Online Κράτηση

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της YassouRent έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την YassouRent. Η YassouRent κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Τα παρακάτω πληρώνονται τοπικά από εσάς

Πρόστιμα και Ποινές

Είστε υπεύθυνοι για το κόστος οποιουδήποτε πρόστιμου ή άλλης ποινής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος από εσάς. Η YassouRent θα μετακυλήσει τη σχετική χρέωση σε εσάς προσθέτοντας τυχόν διαχειριστικά έξοδα.

Χρέωση Εκτός Ωρών

Εξυπηρέτηση εκτός ωραρίου λειτουργίας (δηλαδή μεταξύ 23:00 και 07:00) είναι εφικτή με επιπλέον χρέωση.

Millage Charge

For up to 2 days, 150km/day. The extra mileage costs 0.25€/km for cars and 0.50€/km for mini bus.

Καθυστερημένη Επιστροφή του οχήματος

Αν το όχημα επιστραφεί αργότερα από την ώρα που αναφέρεται στο voucher, η AlexRentals θα σας χρεώσει για την καθυστέρηση.

Αξεσουάρ

 • Παιδικό κάθισμα : 3 ευρώ ανά μέρα
 • Πλοηγός : 5 ευρώ ανά μέρα

Επιπλέον Οδηγοί

 • Τυχόν επιπλέον οδηγοί κανονίζονται και πληρώνονται τοπικά και δεν περιλαμβάνονται στη βασική τιμή ενοικίασης. Οι επιπλέον οδηγοί πρέπει να παρουσιάσουν διαβατήριο (ή αστυνομικό δελτίο ταυτότητας) ή 2 μορφές εναλλακτικής ταυτοποίησης εκτός από την άδεια οδήγησης.
 • Οι περιορισμοί ελάχιστης/μέγιστης ηλικίας οδηγού ισχύουν και για τους επιπλέον οδηγούς.

Πολιτική Ακυρώσεων

Αν ακυρώσετε έως 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη παραλαβή του οχήματος δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο μικρότερο από 24 ώρες από την παραλαβή του οχήματος η ποινή ακυρώσεις ισούται με το ποσό που καταβλήθηκε κατά την κράτηση/ επιβεβαίωση της κράτησης.

Καύσιμα

Τα καύσιμα πληρώνονται από τον πελάτη και το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που παραλήφθηκε. Τυχόν διαφορά πληρώνεται τοπικά.

Περιορισμοί Συνόρων

Τα οχήματα δεν επιτρέπεται να διαβούν τα Ελληνικά σύνορα.